About Us
مرکز آموزشی زبان های خارجی پردیس خدابنده از سال ۱۳۸۹ در زنجان – قیدار آغاز به کار نمود. از جمله فعالیت های آموزشی این مرکز آموزشی می توان به آموزش تخصصی زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان نام برد. هم اکنون این مرکز آموزشی در مکان احداثی جدید در خیابان امام – خیابان شهید پیران فعالیت می نماید. در حال حاضر آقای نوید نصیری مدیریت آن را بر عهده دارد.
موسس: آقای نوید نصیری
مدیر اجرایی: آقای احمد نصیری
تلفن تماس : ۰۲۴۳۴۲۲۹۹۰۰ – ۰۲۴۳۴۲۲۹۹۲۵
سامانه پیامکی: ۳۰۰۰۲۴۳۴۲۲۹۹۰۰